Skip to main content

Už před koronavirovou pandemií jsme začali vysázet tisíce stromů v pěti evropských zemích. Tato globální situace na okamžik pozastavila naše plány, ale nevzdáváme své rozhodnuti pokračovat v našem projektu – chránit budoucnost pro všechny – one plant at a time.

Neměli bychom zavírat oči před klimatickou krizi„, vysvětlují Viktória Ficzere-Fort a Péter Szoboszlay – ředitelé naší středoevropské reklamní agentury Hammer. „Myslíme, že jsme našli vhodné řešení, jak pomoci naší planetě.“ Chtěli jsme dát přírodě speciální dárek, a tak jsme společně s našimi klienty a kolegy zahájili ambiciózní projekt výsadby stromů. Na základě skvělých loňských výsledků jsme se rozhodli vysadit tisíce stromů v každé evropské zemi, ve které působíme. Zatím jsme hrdí na to, že jsme tak mohli učinit v maďarské chráněné krajinné oblasti Ócsa. A to vše díky nadšení našeho týmu. Věřili jsme, že se projekt stane jakousi pravidelnou společnou událostí, ale když vstoupila v platnost koronavirová omezení, byli jsme nuceni změnit logistiku těchto plánů.

Planting trees

Loni 13. března jsme dočasně uzavřeli naše kanceláře v Budapešti, Krakově, Bratislavě, Praze a Vídni. Po více než 23 letech působení naší reklamní agentury to nebylo snadné rozhodnutí. Ale věděli jsme, že kvůli ochraně našich klientů a kolegů musíme jednat rychle. A tak musely být pozastaveny i všechny naše sociální aktivity.

Vzhledem k tomu, že naše síť funguje v rámci Visegrádské pětky, a tudíž jsme již zvyklí pracovat na dálku, tato změna proběhla velmi hladce. Je to možné zejména díky tomu, že většinu našich projektů lze implementovat do našeho systému automatizace marketingu, který propojuje několik zemí současně. Proto jsme opravdu rádi, že jsme mohli pokračovat v práci na profesionální úrovni bez výraznějších těžkostí, což pomohlo také našim klientům.

Projekt výsadby stromů je skvělý, neboť to znamená, že jsme schopni udělat něco, co opravdu stojí za to – přispět k podpoře zdravé budoucnosti a eliminovat dopady klimatické krize. Věříme, že rok co rok bude růst stále více stromů pro budoucí generace. Naši klienti a kolegové přivítali tento projekt s nadšením, a tak jsme jim coby hrdým vlastníkům stromů s radostí rozdali certifikáty.

Doufáme, že se k naší agentuře připojí další a další lidé s nadšenou podporou tohoto projektu. Na rozdíl od jednorázového rozdávání dárků chceme, aby tento dar naší planetě skutečně vydržel – a přinesl skvělé praktické i emocionální výsledky. Je pravda, že i jednotlivě můžeme udělat hodně pro ochranu životního prostředí, ale společně jsme při dosahování tohoto cíle mnohem silnější. Duby, které jsme dosud zasadili, budou žít stovky let. Pro nás jsou to symboly důvěry mezi společností Hammer a našimi klienty a tvůrčí síly, která z této důvěry pramení. Těšíme se na sázení dalších stromů, jakmile skončí všechna omezení. Sledujte náš projekt dál…